Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 07:36

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Π.Δ.Ε."

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Αύγουστος 2018 13:10