Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 13:08

Προκήρυξη 7Ε/2018

Έκδοση προκήρυξης 7Ε/2018 ηια την πλήρωση (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού  στην Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 14:05