Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 09:37

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την συμμετοχή τους στην Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες-μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικώς εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της, στη Δ/νση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοίκησης

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής τκ 264 41, Πάτρα

Υπόψη κ. Βασιλικής Μολφέση (τηλ. 2613 613539)

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 10:09