Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Μάιος 2022 10:45

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Μάιος 2022 18:46