Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 15:57

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων- καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2018

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 17:26