Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018 13:33

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια είκοσι οκτώ (28) φαρμακείων αυτοκινήτων- μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια είκοσι οκτώ (28) φαρμακείων αυτοκινήτων- μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε. (εργοταξίων Ν. Αχαΐας – Ηλείας –Αιτωλοακαρνανίας).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018 14:05