Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 14:11

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μπαλαμπάνης Νικόλαος, – Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 1. Ευθυμίου Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 2. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 4. Ζαχαροπούλου- Στούμπου Αδαμαντία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 5. Κωσταριάς Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 6. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 7. Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 8. Κούστας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 9. Κολοβός Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 10. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 11. Σώκος Ευθύμιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 12. Χήνος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 1. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 2. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 3. Υφαντής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 5. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 6. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 8. Λαλιώτης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 9. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 10. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 11. Φαρμάκης Νεκτάριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας" συστάθηκε στην 14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Απόφαση Νο 135) βάση του ΦΕΚ 1745 β'/03-08-11. Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

  • Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ, κεφ. Γ, υποτομείς α και β και κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010.
   • Την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και δραστηριότητες απαιτείται αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
  • Από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αμέσως παραπάνω μεταβιβάζονται στην Επιτροπή αυτή, εξαιρούνται και παραμένουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι με τους αριθμούς 25, 29, 32 και 39.
 1. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο αντιπεριφερειάρχης. Από τα 12 μέλη της Επιτροπής, τα 7 προέρχονται από την πλειοψηφία και τα 5 από το σύνολο της μειοψηφίας. Ανάλογα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με αύξουσα σειρά αναπλήρωσης.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 15:52