Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 14:11

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:

Δημητρογιάννης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε.

Συνδυασμός «Όλα από την Αρχή»

Τακτικά μέλη:

 • Αγγελική Χαλιμούδρα (Αντιπρόεδρος)
 • Γεώργιος Κοντογιάννης
 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
 • Δημήτριος Νικολακόπουλος
 • Μιχαήλ Γούδας

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Μαρία Σαλμά
 • Παναγιώτης Παπαδόπουλος
 • Χαράλαμπος Μπονάνος
 • Βασίλειος Γιαννόπουλος
 • Νικόλαος Κοροβέσης

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο»

Τακτικά μέλη:

 • Αγγελική Ρούση - Ντζιμάνη
 • Κωνσταντίνος Κόντης
 • Νικόλαος Μπαλαμπάνης
 • Δημήτριος Δριβίλας

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα
 • Αθανασία Κουσκουρή
 • Αντώνιος Χαροκόπος

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα Μπροστά»

 • Δημήτρης Κατσικόπουλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Κωστακόπουλο

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση»

 • Νικόλαος Μωραΐτης με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Αθανασόπουλο

Συνδυασμός «Αντίσταση Πολιτών»

 • Κωνσταντίνος Κούστας με αναπληρωτή τον Βασίλη Χατζηλάμπρου

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας" (επανά) συστάθηκε στην 3η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έτους 2022 με την απόφαση 07/27.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΟΛΘ7Λ6-ΒΚΖ).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

 1. Εγκρίνει τη Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».

 2. Α. Εγκρίνει τη μεταβίβαση στην επιτροπή αυτή, κατά τα άρθρα 163 και 164 του Ν. 3852/2010 των αρμοδιοτήτων των τομέων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, οι οποίες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
 1. Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ, κεφ. Γ, υποτομείς α και β και κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010.
 2. Την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και δραστηριότητες απαιτείται αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.

Β. Από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αμέσως παραπάνω μεταβιβάζονται στην Επιτροπή αυτή, εξαιρούνται και παραμένουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι με τους αριθμούς 25, 29, 32 και 39.

 1. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Αντίστοιχα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2022 18:22

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.