Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 14:11

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης

Συνδυασμός «Όλα από την Αρχή»

Τακτικά μέλη:

 • Αγγελική Χαλιμούδρα
 • Γεώργιος Κοντογιάννης
 • Χρήστος Μπιλίρης
 • Μαρία Μπίλια
 • Φωκίων Ζαΐμης

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Χαράλαμπος Μπονάνος
 • Αθανάσιος Μαυρομμάτης
 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος
 • Νικόλαος Κοροβέσης
 • Μαρία Σαλμά

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο»

Τακτικά μέλη:

 • Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη
 • Αθανασία Κουσκουρή
 • Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα
 • Αντώνης Χαροκόπος

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Νικόλαο Μπαλαμπάνη
 • Παναγιώτη Μπράμο
 • Κωνσταντίνο Καρπέτα

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα Μπροστά»

Δημήτρης Κατσικόπουλος με αναπληρώτρια την Ζωή Αναστασοπούλου

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση»

 • Νικόλαος Μωραΐτης με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Αθανασόπουλο

Συνδυασμός «Αντίσταση Πολιτών»

 • Κωνσταντίνος Κούστας με αναπληρωτή τον Βασίλη Χατζηλάμπρου

 

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας" συστάθηκε στην 11η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Απόφαση Νο 144) βάση του ΦΕΚ 3955/τ. Β΄/29.10.2019. Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

 1. Εγκρίνει τη Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».

 2. Α. Μεταβιβάζει στην επιτροπή αυτή, κατά τα άρθρα 163 και 164 του Ν. 3852/2010 τις αρμοδιότητες των τομέων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, οι οποίες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
  • Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ, κεφ. Γ, υποτομείς α και β και κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010.
  • Την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και δραστηριότητες απαιτείται αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
  Β. Από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αμέσως παραπάνω μεταβιβάζονται στην Επιτροπή αυτή, εξαιρούνται και παραμένουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι με τους αριθμούς 25, 29, 32 και 39.
 3. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Αντίστοιχα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2020 21:17
επιστροφή στην κορυφή