Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούνιος 2015 15:06

1η/2015 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 50, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α΄87/7.6.2010 ) "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης", με το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διατύπωση γνώμης πάνω στο, εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019 (Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Παν. Αγγελόπουλος).

Ως εισήγηση λαμβάνεται το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο για Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας - σε αυτόν τον σύνδεσμο - (στο τέλος της ηλεκτρονικής σελίδας υπάρχει το πλήρες κείμενο προς μεταφόρτωση).