Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 00:56

Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος επικουρείται από τρείς Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

 

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

   
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011 18:54