Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 05:16

Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας: Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιου Γεωργιόπουλου

Ο Γιώργος Γεωργιόπουλος γεννήθηκε στη Μουριά Ηλείας το 1955.

Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 1982, άσκησε ελεύθερο επάγγελμα, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως Νομικός Σύμβουλος στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.

Στο διάστημα 2001-2004 διετέλεσε Πρόεδρος Κανονισμών της ΕΠΑΕ.

Στο διάστημα 2000 - 2003 υπήρξε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, έχοντας θητεύσει ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διευθυντής του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ήταν υποψήφιος το 2010 στις εκλογές για την πρώτη αιρετή Περιφέρεια, στην Π.Ε. Ηλείας, οπότε και εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος.

Διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρώτη διετία λειτουργίας του θεσμού και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Υπήρξε ο Εισηγητής για τη μελέτη εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το οποίο στην συνέχεια έγινε νόμος του κράτους.

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Αρμοδιότητες

Ο άμεσα εκλεγόμενος Αντιπεριφερειάρχης (αιρετός) Ηλείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει και εποπτεύει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ηλείας,
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Ηλείας, όπου είναι κατά τόπο αρμόδιος,
γ) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης,
δ) Διατυπώνει εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας,
ε) Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 09 Σεπτέμβριος 2014 01:03
επιστροφή στην κορυφή