Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι, επιπλέον, η παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης, όπου απαιτείται.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Συντονισμού είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας,
  2. την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες και την παρακολούθηση της ροής της εργασίας τους,
  3. τη διαχείριση ερωτημάτων πολιτών,
  4. την εφαρμογή της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη,  
  5. την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συμπεριλαμβανομένων και εισηγήσεων για προσωπικό για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,

 

Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. την οργάνωση και το σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
  2. τις εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης,
  2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
  3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης.

 

επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.