Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 18:07

Βοηθός Περιφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού Κοινωνικών και Παραγωγικών φορέων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Νικόλαος Υφαντής