Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 18:09

Βοηθός Περιφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού Κοινωνικών και Παραγωγικών φορέων της Π.Ε. Ηλείας: Παναγιώτης ΠΛατανιάς