Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 12:19

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2020-2023

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Π.Δ. 132/ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27.12.2010 όπως ισχύει), προχώρησε στην κατάρτιση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, η δομή του οποίου περιλαμβάνει την Α΄& Β΄ Φάση ως εξής:

  • Ά Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Β΄ Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Οικονομικός Προγραμματισμός

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η χάραξη του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 268 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) και των αναγκών οργάνωσης, προγραμματισμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, ώστε οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας να έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη της.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023), η οποία εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 27/25-05-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτυπώθηκε το νέο αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που περιγράφεται ακολούθως: «Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού» και γίνεται εξειδίκευση του οράματος σε στρατηγικούς στόχους, κατευθυντήριες αρχές, στρατηγικούς άξονες και μέτρα.

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου έγινε σύμφωνα με τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού (συμπερίληψη απόψεων και προτάσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα) και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας. Στην ίδια βάση συμμετοχικότητας και συναίνεσης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023) που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και τον Οικονομικό Προγραμματισμό, σκοπός είναι η διαχείριση του νέου αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως διατυπώθηκε στην Α΄ Φάση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε δράσεις κι έργα που θα υλοποιήσουν ή έχουν ήδη εκκινήσει να υλοποιούν οι Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο χρονικό διάστημα 2020 – 2023.

Επιπλέον, στόχος είναι ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός να αποτελέσει τόσο εργαλείο υποβοήθησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσο και βάση για την εκπόνηση κειμένων και πολιτικών στρατηγικού χαρακτήρα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως π.χ. η εξειδίκευση των πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 σε περιφερειακό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, στη Β΄ Φάση παρουσιάζονται:

  • τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δράσεις/ έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΕ και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα) ή έχει ήδη εκκινήσει η υλοποίησή τους
  • τα είκοσι πιο εμβληματικά έργα/ δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 2020 – 2023
  • τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λοιπές προτεινόμενες δράσεις/ έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΕ, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας
  • οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Πρόσβαση στο τελικό κείμενο του 4ετους Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορείτε να έχετε μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 13:12
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.