Ανάπτυξη Λιμένα Μύτικα


Τίτλος

Ανάπτυξη Λιμένα Μύτικα

Περιγραφή

Η περιοχή του λιμένα έχει αυξημένη τουριστική κίνηση και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται αφορούν την ανέγερση ξενοδοχείων και την τουριστική ανάπλαση. Η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να αναβαθμιστεί ο λιμένας, και να σχηματιστεί καταφύγιο σκαφών ή μαρίνα.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

Κατάρτιση Μελετών

Ύπαρξη οριστικών μελετών

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.