Αξιοποίηση ακινήτου «Παρά θιν αλός»


Τίτλος

Αξιοποίηση ακινήτου «Παρά θιν αλός»

Περιγραφή

Προτείνεται η ανακαίνιση του ακινήτου «Παρά θιν αλός» συνολικής έκτασης 140 στρεμμάτων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών camping, ενισχύοντας έτσι τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιοχή.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες.

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.