Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων


Τίτλος

Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων που είναι σε εξέλιξη, προτείνεται η ολική ή τμηματική παραχώρηση της ανακαινισμένης εγκατάστασης σε ιδιώτη με σκοπό την ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών ή υποδομών εστίασης και ψυχαγωγίας.

Προϋπολογισμός

Ν/Α

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Καλαβρύτων

Κατάρτιση Μελετών

Ύπαρξη μελέτης εφαρμογής

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.