Εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης - Καλάβρυτα


Τίτλος

Εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης - Καλάβρυτα

Περιγραφή

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων με παράλληλη δημιουργία τεχνητής λίμνης υδάτων.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κύριοι μέτοχοι της επιχείρησης Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) & η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%).

Κατάρτιση Μελετών

Ύπαρξη προμελετών και μελέτης εφαρμογής

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.