Αλλαγή δικτύου Ύδρευσης


Τίτλος

Αλλαγή δικτύου Ύδρευσης

Περιγραφή

Προτείνεται η χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων, η αλλαγή του, η μόνωση των δεξαμενών συλλογής και η διαχείριση υδάτων στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Προϋπολογισμός

< 500.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κύριοι μέτοχοι της επιχείρησης Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) & η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%).

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.