Αξιοποίηση λιμανιού Αστακού


Τίτλος

Αξιοποίηση λιμανιού Αστακού

Περιγραφή

Αφορά ημιτελές κτίριο προοριζόμενο για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας, επί του οποίου προτείνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Ελληνικής Τράπεζας

Κατάρτιση Μελετών

N/A

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.