Ανάπλαση της θέσης Ανεμόμυλου στον Αστακό


Τίτλος

Ανάπλαση της θέσης Ανεμόμυλου στον Αστακό

Περιγραφή

Σε παραθαλάσσια έκταση ~50 στρεμμάτων στην είσοδο του Αστακού, μπορεί να γίνει ανάπλαση με ήπιες παρεμβάσεις και κατασκευή μονάδων εστίασης και λασπόλουτρων.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.