Ανάπτυξη λιμενικών έργων στον Αστακό


Τίτλος

Ανάπτυξη λιμενικών έργων στον Αστακό

Περιγραφή

Στον Αστακό λειτουργεί καταφύγιο τουριστικών σκαφών που σχεδιάζεται να αναβαθμιστεί. Επιπλέον μπορεί να σχηματιστεί υδατοδρόμιο.

Προϋπολογισμός

5.000.000€

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Κατάρτιση Μελετών

Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.