Αξιοποίηση Νεοκλασικού Κτηρίου στον Αστακό


Τίτλος

Αξιοποίηση Νεοκλασικού Κτηρίου στον Αστακό

Περιγραφή

Στο κέντρο του Αστακού υπάρχει ένα κτίριο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος ή για την ανάπτυξη incubator για start-ups.

Προϋπολογισμός

600.000€

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

Κατάρτιση Μελετών

Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση / Σε περίπτωση που το κτίσμα αποδοθεί για τουριστικούς σκοπούς, αναγκαία κρίνεται η λήψη αδειοδοτησης από τον ΕΟΤ

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.