Σφαγεία Αστακού


Τίτλος

Σφαγεία Αστακού

Περιγραφή

Τα σφαγεία θα είναι σύντομα έτοιμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν και να αποδοθούν σε ιδιώτες.

Προϋπολογισμός

300.000€

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

Κατάρτιση Μελετών

Ύπαρξη οριστικών μελετών

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.