Καταδυτικό Πάρκο


Τίτλος

Καταδυτικό Πάρκο

Περιγραφή

Η ακτογραμμή Αστακού-Μύτικα προσφέρεται για καταδύσεις. Έχει μεγάλο βάθος, βράχια, θαλάσσια ζωή, είναι τουριστική περιοχή και πιθανότατα περιέχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον στο βυθό. Η συνεχιζόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε επενδυτικό ενδιαφέρον με τη δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου.   Η περιοχή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες / Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης των κάτωθι μελετών: μηχανολογική, γεωτεχνική, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομοτεχνική

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση / Αναγκαία είναι η λήψη αδειοδοτήσεων από την αρχαιολογία, καθώς και άδεια χωρoθέτησης καταδυτικού πάρκου.

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.