Αξιοποίηση βελανιδόδασους Ξηρομέρου


Τίτλος

Αξιοποίηση βελανιδόδασους Ξηρομέρου

Περιγραφή

Το βελανιδόδασος Ξηρομέρου είναι το μεγαλύτερο βελανιδόδασος στα Βαλκάνια. Πλησίον του δάσους μπορούν να σχηματιστούν μεταποιητικές μονάδες συλλογής και αξιοποίησης βελανιδιού.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου, με τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου να έχουν χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.