Κατασκευή Ενεργειακού Πάρκου


Τίτλος

Κατασκευή Ενεργειακού Πάρκου

Περιγραφή

Στην περιοχή Καμενιτσιώτικα υπάρχει διαθέσιμη έκταση περί των 680 στρεμμάτων στην οποία μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακό πάρκο.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Πηνειού

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.