Ιππικό Κέντρο Δήμου Πηνειού


Τίτλος

Ιππικό Κέντρο Δήμου Πηνειού

Περιγραφή

Πρόκειται να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις για λειτουργία ιππικού κέντρου σε χώρο του Δήμου Πηνειού έκτασης 50.500 τ.μ.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Πηνειού

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.