Επαναλειτουργία του Ινστιτούτου Κοροίβου


Τίτλος

Επαναλειτουργία του Ινστιτούτου Κοροίβου

Περιγραφή

Προτείνεται η επαναλειτουργία του ινστιτούτου αμπέλου και οπωροκηπευτικών για την δημιουργία νέων ποικιλιών κηπευτικών και τη βελτίωση των υπαρχουσών ποικιλιών.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.