Ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού


Τίτλος

Ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού

Περιγραφή

Προτείνεται η δημιουργία ειδικών αγροτουριστικών ξενώνων και καταλυμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού, καθίσταται εφικτή η προσωπική επαφή των τουριστών με το φυσικό περιβάλλον της αγροτικής περιοχής και παρέχεται παράλληλα η δυνατότητά να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

3.000.000 € (ανά επένδυση)

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

N/A

Κατάρτιση Μελετών

Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.