Αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου


Τίτλος

Αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου

Περιγραφή

Προτείνεται η αξιοποίηση των δύο διατηρητέων κτιρίων για τη στέγαση και συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου με αξιοποίηση της διαδικασίας ΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης της κυριότητας του ακινήτου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.