Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών υποδομών


Τίτλος

Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών υποδομών

Περιγραφή

Προτείνεται η δημιουργία αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του Αγρινίου αλλά και ευρύτερα των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Προϋπολογισμός

2.000.000 € - 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης της κυριότητας του ακινήτου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.