Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και χώρου αναψυχής


Τίτλος

Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και χώρου αναψυχής

Περιγραφή

Προτείνεται η κατασκευή ενός υπογείου χώρου στάθμευσης και η δημιουργία χώρου αναψυχής άνωθεν αυτού σε κεντρικό οικόπεδο του Αγρινίου.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.