Δημιουργία Κτιρίου Φυλακών


Τίτλος

Δημιουργία Κτιρίου Φυλακών

Περιγραφή

Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 180 στρεμμάτων, στις οποίες προτείνεται η ανέγερση Φυλακών.  Για την υλοποίηση της επένδυσης, προτείνεται η υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Αγρινίου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.