Αξιοποίηση Παραποτάμιων Εκτάσεων Αχελώου


Τίτλος

Αξιοποίηση Παραποτάμιων Εκτάσεων Αχελώου

Περιγραφή

Οι παραποτάμιες εκτάσεις 1.384 στρεμμάτων, δύναται να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα ή / και στον τομέα του τουρισμού μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη.

Προϋπολογισμός

Ν/Α

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ν/Α

Κατάρτιση Μελετών

Ν/Α

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Ν/Α

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.