Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Αγρινίου


Τίτλος

Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Αγρινίου

Περιγραφή

Στο χώρο του κρατικού αερολιμένα Αγρινίου (η λειτουργία του οποίου βρίσκεται σε αναστολή) και σε έκταση 512 στρεμμάτων, δύναται να αναπτυχθεί η Πανεπιστημιούπολη Αγρινίου, δίνοντας ώθηση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

N/A

Κατάρτιση Μελετών

N/A

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

N/A

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.