Δημιουργία Χώρων Αναψυχής και Αθλητισμού στην παλαιά όχθη της λίμνης Τριχωνίδας


Τίτλος

Δημιουργία Χώρων Αναψυχής και Αθλητισμού στην παλαιά όχθη της λίμνης Τριχωνίδας

Περιγραφή

Προτείνεται η αξιοποίηση της παλαιάς όχθης Τριχωνίδας μέσω ήπιων παρεμβάσεων για τη δημιουργία χώρων αναψυχής, περιπάτου και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών)

Κατάρτιση Μελετών

N/A

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

N/A

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.