Επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Επιταλίου


Τίτλος

Επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Επιταλίου

Περιγραφή

Προτείνεται η ανακαίνιση, ο εκσυγχρονισμός και η επαναλειτουργία του αεροδρομίου Επιταλίου (εκτείνεται σε οικόπεδο 200 στρεμμάτων), με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κατάρτιση Μελετών

N/A

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.