Κατασκευή Εκθεσιακού Χώρου


Τίτλος

Κατασκευή Εκθεσιακού Χώρου

Περιγραφή

Στην περιοχή Στρεφίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται ακίνητο επιφάνειας περί των 8 στρεμμάτων. Η διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου θα ενισχύσει τον επιστημονικό και συνεδριακό τουρισμό και θα αναδείξει την περιοχή.

Προϋπολογισμός

< 500.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.