Κατασκευή Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Τίτλος

Κατασκευή Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περιγραφή

Η έκταση στην περιοχή Κουμάνη μπορεί να αξιοποιηθεί για το σχηματισμό πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προϋπολογισμός

1.000.000 € - 2.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.