Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου


Τίτλος

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου

Περιγραφή

Η έκταση στην περιοχή Πλατάνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κατασκευή αθλητικού κέντρου και την προώθηση του αθλητισμού στην περιοχή.

Προϋπολογισμός

> 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Κατάρτιση Μελετών

Υπάρχουν προμελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.