Ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Πάππα


Τίτλος

Ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Πάππα

Περιγραφή

Στη λιμνοθάλασσα Πάππα προτείνεται η ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς εκτιμάται πως θα αποτελέσει βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Προϋπολογισμός

500.000 € - 1.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.