Αξιοποίηση Έκτασης στη Χαλανδρίτσα για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου


Τίτλος

Αξιοποίηση Έκτασης στη Χαλανδρίτσα για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου

Περιγραφή

Η έκταση 1.200 στρεμμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί ως πίστα προδιαγραφών F1/αυτοκινητοδρόμιο που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και έσοδα στην περιοχή. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πάρκου φωτοβολταΪκών ή οικιών για την ανάπτυξη τουρισμού 3ης ηλικίας.

Προϋπολογισμός

80.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Σχήμα μετόχων, τόσο του δημόσιου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλοι δύο Δήμοι), όσο και του ιδιωτικού (~ 100 μικρομέτοχοι) τομέα

Κατάρτιση Μελετών

Κατάρτιση μελετών εν εξελίξει

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.