Επαναλειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Ερυμάνθου


Τίτλος

Επαναλειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Ερυμάνθου

Περιγραφή

Προτείνεται η ανακαίνιση, επισκευή και ανάπλαση των χώρων της κατασκήνωσης Μίχα- Τσαπουρνίας επιφάνειας 6,5 στρεμμάτων

Προϋπολογισμός

1.000.000 € - 2.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.