Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής φράγματος Πείρου Παραπείρου


Τίτλος

Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής φράγματος Πείρου Παραπείρου

Περιγραφή

Προτείνεται η υλοποίηση εργασιών ήπιας παρέμβασης για τη δημιουργία πάρκου, χώρων αναψυχής και περιπάτου στην παραλίμνια ζώνη του Φράγματος Πείρου Παραπείρου. Ενδείκνυται η κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων και πεζογεφυρών

Προϋπολογισμός

1.000.000 € - 2.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Το ακίνητο είναι δημόσια δασική έκταση και βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης του φράγματος

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.