Ανάδειξη-Αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής λιμνοδεξαμενής Ντάσκα


Τίτλος

Ανάδειξη-Αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής λιμνοδεξαμενής Ντάσκα

Περιγραφή

Προτείνεται η διεξαγωγή εργασιών ήπιας παρέμβασης μέσω δημιουργίας πάρκου, χώρων αναψυχής και θέασης στην παραλίμνια ζώνη της Λιμνοδεξαμενής.

Προϋπολογισμός

< 500.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Το ακίνητο είναι δημόσια δασική έκταση και βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης της λιμνοδεξαμενής

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.