Ανάδειξη- Αξιοποίηση Ορεινής Αχαΐας (όρη Χελμός – Ερύμανθος)


Τίτλος

Ανάδειξη- Αξιοποίηση Ορεινής Αχαΐας (όρη Χελμός – Ερύμανθος)

Περιγραφή

Δύναται να εκκινήσουν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή που θα αυξήσουν τις αφίξεις τουριστών και θα συνεισφέρουν θετικά στο εισόδημα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Η περιοχή αποτελεί δημόσια δασική έκταση, ενώ μέρος αυτής ανήκει σε ιδιώτες

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες. Απαραίτητη η σύνταξη μελέτης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και επενδύσεων της περιοχής των ορεινών όγκων Ερυμάνθου (ΟΧΕ Χέλμου- Ερυμάνθου)

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.