Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου


Τίτλος

Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου

Περιγραφή

Προτείνεται η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανοιχτών αθλητικών χώρων που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την άθληση των πολιτών και τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Προϋπολογισμός

2.000.000 € - 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

Κατάρτιση Μελετών

Υπάρχουν προμελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.