Αξιοποίηση παραλιακών εκτάσεων Δήμου Ζαχάρως


Τίτλος

Αξιοποίηση παραλιακών εκτάσεων Δήμου Ζαχάρως

Περιγραφή

Κατά μήκος της ακτογραμμής ~20 χλμ από τον ποταμό Νέδα ως και τη λίμνη Καϊάφα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα εστίασης.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες.

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.